UNIWERSYTET ŁÓDZKI, ŁÓDŹ ul. Narutowicza 65

OGŁASZA SPRZEDAŻ APARATURY W FORMIE KONKURSU OFERT

 

Jacht żaglowy klasy Foka razem z przyczepą podłodziową, cena wywoławcza jachtu z przyczepą: 3 650,00 zł.

Jacht_foka_4

Łódź motorowa typu Texas 440 z kabiną, cena wywoławcza łodzi z silnikiem: 3 800,00 zł.

Lodz_Texas_440_4Silnik_merkury_4

Informację o w/w sprzęcie pływającym można znaleźć pod adresem WWW: http://www.uni.lodz.pl/ w zakładce Ruchomości-sprzedaż. lub można go oglądać w godzinach uzgodnionych z Kierownikiem Stacji Terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Treście nad Zalewem Sulejowskim. Przystępujący do konkursu zobowiązani są do złożenia do dnia 16 czerwca 2014 roku do godziny 12.00 oferty zakupu w sekretariacie Katedry Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, 90-237 Łódź, ul. St. Banacha 12/16 pok. 403. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi o godzinie 13.00 dnia 16 czerwca 2014 roku a jego wynik zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Katedry do godziny 12.00 dnia 17 czerwca 2014 roku. Oferta powinna zawierać: oferowaną kwotę zakupu brutto, dane kupującego do wystawienia FV, dane kontaktowe (telefon, e-mail). Warunkiem nabycia oraz odbioru sprzedawanego mienia będzie wpłacenie oferowanej kwoty w kasie UŁ lub przelewem bankowym na konto Pekao S.A. II/O Łódź 86 1240 3028 1111 0000 2822 2488 w terminie określonym w fakturze VAT (zgodnie z § 8 pkt. 8 Instrukcji w sprawie kwalifikacji i likwidacji środków rzeczowych w Uniwersytecie Łódzkim z dnia 12.05.2010 r.).

Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady techniczne w sprzedawanym sprzęcie. Informacje udzielane są w Stacji UŁ w Treście pod numerem telefonu 044 710 86 76 lub adresem e-mail: sebastian.ratajski@wp.pl

Ogłoszenie w formie pdf: Ogloszenie_sprzedaz_lodzi_maj2014